Hội nghị kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên. Kiểm điểm tập thể, cá nhân cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý năm 2020


Thực hiện theo kế hoạch số 06 – KH/TU ngày 26/11/2020 về kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng và đảng viên năm 2020 và thực hiện kế hoạch số 07 – KH/TU ngày 26/11/2020 về kiểm điểm tập thể, cá nhân gắn với đánh giá, xếp loại cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý năm 2020. Ngày 15/12/2020 Trung tâm Bảo trợ và công tác xã hội tỉnh Ninh Bình đã tổ chức hội nghị kiểm điểm đánh giá xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên và cá nhân cán bộ diện Ban Thường vụ quản lý. Về dự hội nghị phía Thành ủy có đồng chí Đoàn Mạnh Tùng – Ủy viên ban Thường vụ, Trưởng ban tổ chức thành ủy, đồng chí Hoàng Ngọc Ánh – Thành ủy viên, Chủ tịch Hội nông dân thành phố và tổ công tác Thành ủy đã tham dự, chỉ đạo hội nghị.

I, Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên

Hội nghị diễn ra với sự có mặt có 32 đảng viên trong đó 31 đảng viên chính thức và 01 đảng viên dự bị, do đồng chí Hoàng Văn Trung – Bí thư chi bộ, Giám đốc trung tâm chủ trì.

Đồng chí Hoàng Văn Trung – Bí thư chi bộ triển khai kế hoạch 06 – KH/TU về kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng và đảng viên. Với tinh thần làm việc tập trung, nghiêm túc và trách nhiệm. Hội nghị đã kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng và đảng viên.

Đồng chí Hoàng Văn Trung – Bí thư chi bộ triển khai kế hoạch 06 – KH/TU

          Thay mặt Ban chi ủy, đồng chí Nguyễn Văn Định – Phó bí thư chi bộ đã trình bày “Báo cáo kiểm điểm tập thể chi bộ năm 2020”.

Sau báo cáo kiểm điểm chi bộ, hội nghị đã lần lượt tiến hành kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đối với từng đảng viên. Trên cơ sở kết quả kiểm điểm của mỗi đảng viên, hội nghị đánh giá và đưa ra các nhận xét, góp ý cụ thể để phát huy hơn nữa năng lực của mỗi đảng viên, tạo được sức mạnh đoàn kết đồng thuận trong đơn vị, tiếp tục hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ của đơn vị trong thời gian tới.

Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu đánh giá, xếp loại đảng viên và tập thể chi bộ năm 2020. Kết quả chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, 31/31 Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, sau đó đã bầu chọn được 06 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Các đồng chí bỏ phiếu đánh giá đảng viên và tập thể chi bộ

II, Đánh giá tập thể Ban chi ủy và cán bộ diện Ban Thường vụ quản lý

Hội nghị được tổ chức hàng năm nhằm để lãnh đạo Trung tâm có cơ sở đề ra chủ trương, giải pháp phát huy ưu điểm, nhược điểm, khắc phục khuyết điểm, hạn chế trong lãnh đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cán bộ công chức, viên chức lãnh đạo trong Trung tâm. Hội nghị đã tiến hành đánh giá lần lượt cá nhân giữ chức vụ lãnh đạo, các đồng chí dự hội nghị phát biểu đóng góp ý kiến cho cá nhân từng đồng chí tinh thần phát huy dân chủ, thẳng thắn, nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình.

Đồng chí Hoàng Văn Trung – Bí thư chi bộ trình bày bản kiểm điểm cá nhân

Đồng chí Nguyễn Văn Định – Phó Bí thư chi bộ đọc bản kiểm điểm cá nhân

Các đồng chí tham gia đóng góp ý kiến sôi nổi thẳng thắn

          Sau khi kiểm điểm xong hội nghị tiến hành bỏ phiếu đánh giá và phân loại cho các đồng chí được kiểm điểm. Kết quả 02 đồng chí đều đạt 31/31 phiếu bầu(đạt 100%) hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bỏ phiếu đánh giá các đồng chí được kiểm điểm

          Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và thẳng thắn, hội nghị kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên; kiểm điểm tập thể, cá nhân cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý năm 2020 của Trung tâm Bảo trợ và công tác xã hội tỉnh Ninh Bình đã thành công tốt đẹp, tập thể và cá nhân các đồng chí kiểm điểm sẽ tiếp tục phát huy những ưu điểm và đề ra các giải pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, phương hướng trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

Người đưa tin: Vũ Kỳ

Tin liên quan