HOẠT ĐỘNG THỂ DỤC DƯỠNG SINH CỦA NGƯỜI CAO TUỔI CÔ ĐƠN TẠI TRUNG TÂM BT&CTXH TỈNH NINH BÌNHNăm 2020


Nhằm thực hiện kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2020 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc triển khai tháng hành động vì người cao tuổi tỉnh Ninh Bình năm 2020 và để chào mừng ngày Quốc tế người cao tuổi 1/10, Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội tỉnh Ninh Bình phối hợp với hội người cao tuổi tổ chức hướng dẫn những bài tập thể dục dưỡng sinh cho người cao tuổi tại trung tâm. Qua những bài tập dưỡng sinh nhằm tạo cho người cao tuổi lối sống khỏe mạnh, ăn uống hợp lý, luyện tập đều đặn, tâm trí ổn định góp phần thiết thực nâng cao chất lượng sống cho người cao tuổi tại trung tâm đồng thời thực hiện tốt chủ đề tháng hành động vì người cao tuổi tỉnh Ninh Bình “Chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi”

Văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao là một trong những nội dung hoạt động vô cùng quan trọng và không thể thiếu trong việc thực hiện mục tiêu chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi.

Người cao tuổi tham gia tập dưỡng sinh.

Phong trào văn nghệ góp phần tích cực làm phong phú thêm đời sống tinh thần cho NCT tại trung tâm

                                                                                       Người đưa tin: Vũ Kỳ

 

Tin liên quan