Trang chủ / Giới thiệu chung
Giới thiệu về Trung tâm

1. Quá trình thành lập và phát triển: Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội tỉnh Ninh Bình, tiền thân từ Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh…

Cơ cấu tổ chức bộ máy

Tổng số cán bộ, viên chức, người lao động hiện nay của Trung tâm là 59 người trong đó có: 01 Đ/c giám đốc, 02 Đ/c phó giám đốc, 03…

kubet https://188betz.net/