CÔNG TÁC TƯ VẤN NGOÀI CỘNG ĐỒNG


Thực hiện kế hoạch công tác năm 2020, trong tháng 5 và tháng 6 năm 2020, phòng Tư vấn & trợ giúp đối tượng đã triển khai công tác tư vấn & trợ giúp cho các đối tượng yếu thế ngoài cộng đồng tại các xã thuộc huyện Nho Quan, Gia Viễn và thành phố Tam Điệp.

Nhân viên công tác xã hội chủ động liên hệ và phối kết hợp với địa phương, trực tiếp đến thăm gặp đối tượng, nắm bắt về điều kiện, hoàn cảnh thực tế, những khó khăn mà họ đang gặp phải, tâm tư nguyện vọng của họ. Trên cở sở thực tế đó, thực hiện lập hồ sơ tư vấn và trợ giúp theo đúng quy định.Nhân viên CTXH chọn lựa các phương pháp tư vấn về chế độ, chính sách, kết nối các dịch vụ xã hội cần thiết theo nhu cầu hợp pháp của họ. Trường hợp cá nhân đủ điều kiện đưa vào Trung tâm để quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng theo diện bảo trợ xã hội thì nhân viên xã hội của phòng TV&TGĐT sẽ phối hợp với gia đình đối tượng, chính quyền địa phương và các phòng ban có liên quan tại Trung tâm để hỗ trợ tâm lý cho đối tượng, làm thủ tục theo đúng quy định đưa đối tượng vào trung tâm.

Ngoài hoạt động kết nối đối tượng tới các chính sách xã hội, các dịch vụ xã hội cụ thể, phòng còn có phương án kết nối họ tới các nguồn lực, các chương trình khác của các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh nhằm hỗ trợ tốt nhất có thể cho từng hoàn cảnh khó khăn cụ thể với mục tiêu là đảm bảo công tác an sinh tại địa phương.

Đ/c Ngô Thị Bích Phượng tư vấn tại gia đình anh Phạm Văn Trình – xóm 5, xã Đông Sơn,  thành phố Tam Điệp

Đ/c Ngô Thị Bích Phượng tư vấn tại gia đình anh Phạm Duy Ngọ – xóm 9, xã Đông Sơn,  thành phố Tam Điệp

Đ/c Đoàn Thị Hồng tư vấn tại gia đình bà Phạm Thi Loan- xóm 7, xã Đông Sơn,  thành phố Tam Điệp

                                                                                                                                          Người đưa tin: Vũ Kỳ

Tin liên quan