LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định “ vấn đề phát triển đảng viên là vấn đề quan trọng trong xây dựng Đảng. Đảng phải có một…

Hội nghị kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên. Kiểm điểm tập thể, cá nhân cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý năm 2020

Thực hiện theo kế hoạch số 06 – KH/TU ngày 26/11/2020 về kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng và đảng viên năm 2020…

LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất…

TRAO TẶNG HUY HIỆU 30 NĂM TUỔI ĐẢNG VÀ GIẤY KHEN CHO ĐẢNG VIÊN XUẤT SẮC

Sáng 1/6/2020, Chi bộ và cán bộ nhân viên Trung tâm bảo trợ và Công tác xã hội thực hiện hoạt động sinh hoạt chính trị dưới cờ thường xuyên….

CHI BỘ TRUNG TÂM BẢO TRỢ VÀ CÔNG TÁC XÃ HỘI TỈNH NINH BÌNH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI LẦN THỨ VIII, NHIỆM KỲ (2020-2025)

Thực hiện kế hoạch số 154-KH//TU ngày 19/11/2019 của Ban thường vụ Thành ủy Ninh Bình, Hướng dẫn số 21-HD/TU ngày 20/11/2019 của Ban thường vụ Thành ủy Ninh Bình…

TỔ CHỨC KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

Sáng ngày 2/12/2019, Chi bộ Trung tâm Bảo trợ và CTXH tỉnh Ninh Bình đã long trọng tổ chức lễ kết nạp đảng cho 2 quần chúng ưu tú. Sau…

Lễ Kết Nạp Đảng Viên

Trong những năm qua, Chi bộ Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội luôn quan tâm đến công tác bồi dưỡng – kết nạp Đảng viên mới, xác…

Chi bộ Trung tâm bảo trợ và Công tác xã hội Tỉnh Ninh Bình tổ chức lễ kết nạp Đảng viên

Sáng ngày 18/05/2017, Chi bộ Trung tâm bảo trợ và Công tác xã hội Tỉnh Ninh Bình tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên cho 03 quần chúng ưu tú…

kubet https://188betz.net/